Tájékoztató a 2018. évi nyári táborozási lehetőségekről

Jelentkezési lap

Vendég adatlap
személyes adatok kezeléséhez

Napközis táborok

Törökbálint Város Önkormányzata a hagyományoknak megfelelően a törökbálinti lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő 6-14 éves gyermekek számára idén is megszervezi a nyári napközis tábort 2018. június 18. és augusztus 31. között.

A tábor helyszínei, hetei, turnusai:

Turnusok Helyszín
a. június 18. - 22. Zimándy I. Általános Isk., Bálint Márton Ált. Isk. és Középiskola
b. június 25. - 29. Zimándy I. Általános Isk., Bálint Márton Ált. Isk. és Középiskola
I. július 2. – 6. Törökbálint Sportközpont
II. július 9. - 13. Törökbálint Sportközpont
III. július 16. – 20. Törökbálint Sportközpont
IV. július 23. – 27. Törökbálint Sportközpont
V. július 30. – augusztus 3. Törökbálint Sportközpont
VI. augusztus 6. - 10. Törökbálint Sportközpont
VII. augusztus 13. - 17. Munkácsy Mihály Művelődési Ház
VIII. augusztus 21. - 24. Munkácsy Mihály Művelődési Ház
c. augusztus 27. - 31. Zimándy I. Általános. Isk, Bálint Márton Ált. Isk. és Középiskola

Információk az egyes turnusokkal kapcsolatban:

 • A táborba az iskolákba kiküldött, a szülő által aláírt Nyilatkozattal lehet. Jelentkezni több turnusra is lehet.
 • A jelentkezni az  a,b és a c. turnus esetében a Zimándy Általános Iskolában és a Bálint Márton Általános Iskolában és Gimnáziumban lehet. A I.-VI. turnusra jelentkezés estében Jelentkezési lapot kell kitölteni és azt a Sportközpont recepcióján, a VII-VIII. turnusra jelentkezés esetében a Munkácsy M. Művelődési Ház recepcióján lehet leadni. A leadott jelentkezési lappal a szülő vállalja az étkezés befizetését akkor is, ha a gyermek nem vesz részt a táborban.
 • A következő heti turnusra legkésőbb az előző hét szerdáján kell a jelentkezést leadni.
 • Jelentkezési lap kérhető a Sportközpont és a Művelődési Ház recepcióján, interneten pedig letölthető a Sportközpont honlapjáról (www.tbsk.hu) a Művelődési Ház honlapjáról (www.mmmh.hu) és Törökbálint honlapjáról is (www.torokbalint.hu).
 • Annyi jelentkezési lapot kell kitölteni, ahány hétre jelentkezik a gyermek (minden turnushoz külön jelentkezési lap szükséges)
 • A törökbálinti táborok minden esetben reggel 8 órakor kezdődnek és délután 4 órakor fejeződnek be, ügyelet 7 órától 17 óráig van.
 • A gyerekek táborba jutásáról a szülők gondoskodnak.
 • A táborok ÁNTSZ engedéllyel és felügyelettel működnek. A hétfői érkezéskor kell kitölteni az „egészséges közösségbe mehet” szülői nyilatkozatot. Folyamatos táborozás esetén nem kell hetente új orvosi papírt kitöltetni, de megszakított részvételnél igen. 
 • Étkezés: ebéd a helyszíneken biztosított, a két kiegészítő étkezés /tízórai, uzsonna/ a programhoz igazítva napközben. Hét közbeni megbetegedés esetén a befizetett összeg nem igényelhető vissza, de az étel elvihető.
 • A nyári napközis táborok étkezési díja az iskolában fizetendő napközis díjjal azonos. (100%, 50%, térítésmentes).
 • Az étkezési díj befizetése előre fizetéssel történik, az önkormányzat által kiadott csekken, mely az iskolában, a Sportközpont és Művelődési Ház recepcióján kérhető. A befizetést igazoló szelvény közlemény rovatába kérjük beírni: napközis tábor és feltüntetni a napok számát. A szelvényt a tábor első napján be kell mutatni a helyszínen, ennek elmulasztása a táboroztatásból való kizárást vonja maga után. Étkezési kedvezményben részesülőknek az ezt igazoló dokumentum bemutatása kötelező (50%, térítésmentes).

Kérjük, hogy a szülők felelősen gondolják át a Nyilatkozat kitöltésénél, hogy gyermekeik ellátását hány turnusra kérik, mert az előzetes tervezésnél fontos, hogy hány pedagógust és szakembert kell alkalmaznunk a feladat ellátására, mindennek anyagi vonzata van az önkormányzat számára.

Pályázati adatlap

Jelentkezési lap

Vendég adatlap
személyes adatok kezeléséhez

Önkormányzat által támogatott sporttábor

Nyári sporttáborok szervezésére a Törökbálint Sportközpontban kerül sor (Törökbálint, Óvoda u. 6.) az alábbi turnusokban:

1. július 2. - 6.
2. július 9. - 13.
3. július 16. - 20.
4. július 23. - 27.
5. július 30. - aug 3.
6. augusztus 6. - augusztus 10.

A sporttáborban a gyerekek napi egy edzésjellegű, választott foglalkozáson (úszás, labdarúgás, tenisz, vízilabda, tánc, aerobic, squash), és napi egy úszásoktatáson vesznek részt a tudásszintnek megfelelő csoportokban. A köztes időben vízi játékok, kézműves foglalkozások és szervezett játékprogramok állnak a résztvevők rendelkezésére az uszoda közönségétől elzárt területén, kis csoportokban. Az úszásoktatás az uszoda területén lesz, minden esetben csoportonként két felügyelő kíséretével.

A tábor házirendje (nyitás, zárás, étkezés, stb.) azonosak a nyári táboroknál leírt szabályokkal.

A táborban való részvétel történhet térítésmentesen (pályázat alapján a részvételi díjat az Önkormányzat állja), valamint önköltségi alapon, amikor is a díjat a szülő fizeti. Az 1 főre jutó díj 23.900 forint.

Önköltséges tábor esetén a jelentkezési lehetőség folyamatos, a jelentkezési lapot a Sportközpontban kell leadni.

A térítésmentes (az Önkormányzat által támogatott) táboroztatásban a törökbálinti lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitel szerűen Törökbálinton élő 6-14 éves gyermekek vehetnek részt. A jelentkezés pályázati formában történik, pályázni csak egy turnusra lehet.

Pályázatot a szülő nyújthat be, amennyiben

 • gyermekét egyedül neveli, vagy
 • háztartásában 3, vagy több gyermeket nevel, vagy
 • rendszeres gyerekvédelmi támogatásban részesül, vagy
 • a család olyan speciális élethelyzetben van (betegség, krízishelyzet, stb.), amely miatt a szülő a gyermek szünidőben történő ellátását anyagi körülmények miatt nem tudja biztosítani és korábban már ezen a jogcímen nem pályázott (a méltányolást érdemlő körülményt a kérelemben ismertetni kell).

Pályázati adatlap a Sportközpontban a recepción kérhető, vagy letölthető a fent említett honlapokon.  A pályázatokat legkésőbb 2017. június 8-án 12 óráig kell leadni a Sportközpont recepcióján. Ebben az évben 90 gyerek pályázatát tudjuk támogatni.

A pályázatokat a képviselő-testület felhatalmazása alapján Elek Sándor polgármester bírálja el a beadási határidő leteltétől számított 5 munkanapon belül. Az eredményről a pályázók értesítést kapnak a megadott telefonszámon, vagy e-mailen).

Minden kedves táborozónak jó szórakozást és hasznos nyári időtöltést kívánunk!

Törökbálint, 2018. május 15.

Elek Sándor
polgármester